Sprogmenu

Retssager & Voldgift

Retssager

Vi har stor erfaring og en lang tradition for retssagsbehandling, herunder forberedelse, planlægning og gennemførelse af retssager. Retssagsbehandling bliver af Fabritius Tengnagel & Heine betragtet som en selvstændig juridisk specialdisciplin, der stiller særlige krav til advokatens uddannelse, erfaring og omhu.

Kontoret har repræsenteret klienter i flere af de største retssager i Danmark, herunder Farum-sagen og selskabstømmersagerne, og vi repræsenterer pt. klienter i Roskilde Bank-sagen, Amagerbank-sagen, Eik Bank-sagen, Tvind-sagen samt Se- og Hør-sagen.

Forberedelse og planlægning af en retssag er helt afgørende for det resultat, der kan forventes, når domstolene skal træffe afgørelse i en sag. Er der foretaget syn- og skøn, er alle relevante dokumenter fremlagt, er de nødvendige vidner og fagfolk indkaldt er blot nogle af de forhold, som der skal være styr på. Materiale som ikke er inddraget under sagens forberedelse, kan domstolene ikke lægge vægt på under sagen. Det er derfor yderst vigtigt, at der allerede tidligt i forløbet bliver truffet strategiske og planlægningsmæssige beslutninger for at opnå det bedste resultat. I vores rådgivning indgår altid vejledning om og vurdering af mulighederne for en eventuel forligsmæssig løsning af sagen. Vi lægger ikke skjul på, hvis vi mener at en sag ikke bør føres.

The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms

Gennemførelse kræver udover solide juridiske færdigheder og grundig forberedelse, retoriske og analytiske kundskaber. Der skal foretages vidneafhøringer, afhjemles skønsmænd, gennemgås tidligere domme, fremlægges bilag mv., alt med henblik på at retten får den helt rigtige opfattelse af klientens sag.

Retssagsbehandling har traditionelt været advokatens hovedområde, hvilket imidlertid ikke er tilfældet længere. Vi har taget konsekvensen af denne udvikling og fastholder denne traditionsrige juridiske disciplin, som en af kontorets absolutte spidskompetencer. Det er vores erklærede mål, at den der har ret også skal få ret.

Har du spørgsmål eller ønsker din sag vurderet, er du velkommen til at kontakte advokat Thomas Bøgelund Norvold, eller advokat Søren Locher.

Voldgift

VoldgiftFabritius Tengnagel & Heine har stor erfaring med at bistå klienter under både danske og internationale voldgiftssager.

Kontoret har ført sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut, Volfgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed, Det Internationale Handelskammer (ICC) og ad hoc voldgift. Vi har herved opbygget viden om de specielle normer, kutymer og særlige processuelle regler, der gælder for denne type sager.

Har du spørgsmål eller ønsker din sag vurderet, er du velkommen til at kontakte advokat Søren Locher.

Advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine er desuden medlem af Dansk Forening for Voldgift.