Sprogmenu

Honorar

Honorar

Det er gratis at have ret, men det vil ofte være forbundet med omkostninger at få ret!

Vi rådgiver for at skabe værdi for vores klienter. I vores rådgivning kan forligsmæssige overvejelser og aftaler indgå, for at de økonomisk og menneskeligt set mest hensigtsmæssige løsninger opnås.

Vi ønsker åbenhed om honorarfastsættelsen. Vores salær beregnes efter sædvanlig praksis med udgangspunkt i sagens omstændigheder og den forbrugte tid på følgende vis:

Partnere: 2.500 – 3.000 kr. pr. time
Ansatte advokater: 2.000 – 2.400 kr. pr. time
Advokatfuldmægtige: 1.600 – 1.800 kr. pr. time

Satserne tillægges moms.

Ved rådgivning af privatpersoner og forbrugere prøver vi altid at give et samlet overslag på ydelsen.

Efter aftale kan vi give tilbud på fast pris for en given opgave.

Der tages forbehold for en årlig regulering af satserne, hvert år den 1. januar.
 Sagerne afregnes normalt aconto ved måneds- eller kvartalsudgang.

Afhængig af sagens karakter opkræver vi depositum ved sagens opstart. Der opkræves altid depositum for 1. gangs kunder samt kunder uden forretningssted i Danmark

Advokaterne hos Fabritius Tengnagel & Heine er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Alle advokater hos Fabritius Tengnagel & Heine er omfattet af vores ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan Forsikring A/S. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Fabritius Tengnagel & Heine uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine er medlem af Advokatsamfundet i Danmark. Advokatnævnet, et nævn under Advokatsamfundet, behandler klager over danske advokaters adfærd og salærer. Hvis du ønsker at klage over Advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine skal du kontakte Advokatnævnet, der er klageinstans og kan rådgive om videre forløb.