Sprogmenu

Tilbagebetaling af skat ved salg af feriebolig i Frankrig

Ny EU-dom underkender fransk plus value-beskatning

Den 26. februar i år afsagde EU-domstolen en længe ventet afgørelse vedrørende den franske stats opkrævning af plus value-skat i forhold til EU-borgere, der ikke er bosat i Frankrig.

Siden 2012 er EU-borgere, bosat uden for Frankrigs grænser, blevet opkrævet henholdsvis skat på 19% og sociale afgifter på 15,5, dvs. i alt 34,5% i skat af gevinsten på salg af ferieboliger i Frankrig.

Spørgsmålet om, hvorvidt det er rimeligt, at personer, der ikke er bosat i Frankrig og dermed ikke belaster det sociale system, skal betale sociale afgifter ved salg af deres feriebolig har været livligt diskuteret, og i februar faldt afgørelsen så over Frankrig på EU-plan.

Det fremgår af afgørelsen, at den franske stat ikke er eller har været berettiget til at opkræve sociale afgifter ved udenlandsk bosattes salg af ferieejendom i Frankrig. Begrundelsen herfor er, at personer bosat uden for Frankrig allerede er omfattet af deres domicillands regler om betaling af sociale afgifter, hvorfor Frankrig ikke også kan kræve sociale afgifter betalt i henhold til interne franske lovbestemmelser.

Det betyder, at beskatningsprocenten ved fremtidige salg af sekundærboliger ”kun” ligger på 19%, som det også tidligere har været tilfældet.

For de personer, der har solgt sekundærbolig i Frankrig mellem 2012 og 2015, er det derfor oplagt at søge de franske skattemyndigheder om tilbagebetaling af 15,5% af det beløb, som man er blevet opkrævet i plus value-beskatning i forbindelse med salget. Afgørelsen gælder i øvrigt både for EU- og EØS-borgere.

OBS! Fristen for genoptagelse af skattesagerne er to år. Fristen udløber den 31. december i det andet år efter det år, hvor plus value-skatten er blevet opkrævet. Det betyder, at fristen udløber den 31. december 2015 for sociale afgifter, der måtte være opkrævet i 2013.

Kontakt os for rådgivning

Hvis du har spørgsmål eller ønsker bistand til tilbagesøgning af for meget betalt plus value-skat i Frankrig, er du velkommen til at rette henvendelse til Anne Mie Lund for en juridisk vurdering og behandling af din sag i forhold til de franske skattemyndigheder.

Anne Mie Lund
Advokat
Anne Mie Lund
Email: aml@dklaw.dk
Tlf: +45 33 13 69 20