Sprogmenu

Fast ejendom

Fabritius Tengnagel & Heine beskæftiger sig i væsentligt omfang med køb og salg af erhvervs- og udlejningsejendomme, køb og salg af private boliger, stiftelse af andelsboligforeninger og ejerforeninger, berigtigelser af skøder, planret, retssager om mangler ved fast ejendom mv.

Entrepriseret

Et byggeri eller byggeprojekt kræver præcise og klare aftaler. Aftaler, der skaber klarhed over parternes pligter og rettigheder. Gode entreprise- og rådgiveraftaler minimerer risikoen for tvister og sikrer, at parterne på forhånd har afstemt de forventninger, de har til hinanden. Vi har stor erfaring med udarbejdelse og forhandling af entrepriseaftaler, både på entreprenør- og bygherreside, herunder også sikkerheds- og finansieringsaftaler med tilknytning til byggeriet.

Vi bistår også bygherrer og developere med udvikling af nye projekter. Vi sørger for at få bundet trådene sammen mellem bl.a. developer, entreprenør og byggefinansierende bank, således at den eller de opførte ejendomme kan sælges som projektsalgscase eller udlejningscase mv.

Vi rådgiver også private og forbrugere i forbindelse med indgåelse af bygge og entrepriseaftaler angående opførelse af en-familiehuse. Dette uanset om aftalen indgås med et type-husfirma som fx Lind & Risør, HusCompagniet, Eurodan-huse, eller med en total eller hovedentreprenør der bygger efter tegninger udarbejdet af arkitekt.

Hvis der er opstået problemer i forbindelse med et byggeri, har vi stor erfaring med syns- og skønssager samt sagkyndige beslutninger. Ligesom vi ofte repræsenterer byggeriets parter i forbindelse med voldgift og retssagsbehandling.

Kontakt advokat Thomas Bøgelund Norvold for yderligere information.

Andelsboliger & andelsboligret

Fabritius Tengnagel & Heine har et indgående kendskab til andelsboligretten, herunder regler om stiftelse, overdragelse, finansiering, reguleringsklausuler, tvangssalg mv.

Vi yder løbende rådgivning til en lang række andelsboligforeninger, herunder som sparringspartner for bestyrelsen i forhold af væsentlig betydning for foreningen.

Vi yder videre rådgivning til privatpersoner, der ønsker at købe eller sælge en andelsbolig.

Fabritius Tengnagel & Heine har stor erfaring med stiftelse af andelsboligforeninger, herunder rådgivning af lejere, der ønsker at benytte sig af forkøbsretten i lejeloven.

Når lejerne modtager tilbud om at overtage ejendommen på andelsbasis, har de 10 uger til at træffe beslutning om, hvorvidt de vil slå til. Dette er ganske kort tid til at træffe en så væsentlig beslutning.

Vi tilbyder at afholde et uforpligtende møde med initiativgruppen i en ejendom og på dette møde nærmere redegøre for håndtering af sagen, herunder gennemgå de hovedpunkter vores rådgivning og arbejde vil omfatte. Vi betragter stiftelse af en andelsboligforening som en samlet pakke, og påtager os derfor gerne at varetage alle opgaver, der knytter sig til stiftelsen – juridiske, økonomiske såvel som praktiske.

Har du spørgsmål eller ønsker din sag vurderet, er du velkommen til at kontakte advokat Thomas Bøgelund Norvold, eller advokat Niels Ulrik Heine.

Administration

Fabritius Tengnagel & Heine ejer en omfattende ejendomsadministration:

Ejendomsadministrationen 4-B A/S

Kontakt Ejendomsadministrationen 4-B A/S for nærmere oplysninger.