Sprogmenu

Direktions- og bestyrelsesansvar

Direktionsansvar og bestyrelsesansvar Advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine rådgiver om bestyrelses- og direktionsansvar. Vi har stor erfaring med, at varetage bestyrelsesmedlemmer og direktørers interesser i retssager, hvor de er sagsøgt med krav om betaling af erstatning.

Vi har udviklet en særlig kompetence inden for de sager om direktionsansvar og bestyrelsesansvar, der er fulgt i kølvandet på den finansielle krise, med bankkrak og konkurser til følge. Vi repræsenterer klienter i såvel Amager Bank-, Roskilde Bank- som EIK Bank-sagen.

Sagerne har typisk forløbet således at Finansiel Stabilitet A/S har bestilt en advokatundersøgelse for at få belyst bankens økonomiske sammenbrud. Disse advokatundersøgelser har udpeget navngivne direktører, bestyrelsesmedlemmer og/eller ledende medarbejdere som erstatningsansvarlige. Herefter har Finansiel Stabilitet A/S ved sit datterselskab FS Finans A/S udtaget stævning i sagen og sagsøgt privatpersoner (direktører, bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere) for historisk høje erstatningssummer.

Det er meget vigtigt, at potentielt sagsøgte bestyrelsesmedlemmer og direktører hurtigt får egen advokat, der kan rådgive og vejlede, herunder om forsikrings- og fri procesforhold, men også om den praktiske, strategiske og menneskelige håndtering af sådanne sager. En hensigtsmæssig varetagelse af klientens interesse starter ofte før, der overhovedet er udtaget stævning i sagen.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte advokat Thomas Bøgelund Norvold eller advokat Niels Ulrik-Heine.